Odborné knihy

Waldwissen kompakt (pozn. prekl. Kompaktné znalosti o lesoch) Waldwissen kompakt (pozn. prekl. Kompaktné znalosti o lesoch) Pflanzenernährung (pozn. prekl. Výživa rastlín) Pflanzenernährung (pozn. prekl. Výživa rastlín) Statika stromov a kontrola stromov Statika stromov a kontrola stromov Určenie stromov v zime – s púčikmi a vetvami Určenie stromov v zime – s púčikmi a vetvami Handbuch Baumstatistik – Schadsymptome und Messverfahren zur Feststellung der Stand- und Bruchsicherheit (pozn. prekl. Príručka Štatistika stromov – príznaky poškodenia a meracie metódy na určenie pevnosti a odolnosti voči zlomeniu) Handbuch Baumstatistik – Schadsymptome und Messverfahren zur Feststellung der Stand- und Bruchsicherheit (pozn. prekl. Príručka Štatistika stromov – príznaky poškodenia a meracie metódy na určenie pevnosti a odolnosti voči zlomeniu) Sprievodca pre šplhajúcich sa ošetrovateľov stromov Sprievodca pre šplhajúcich sa ošetrovateľov stromov European treeworker (European Arboricultural council (EAC)) European treeworker (European Arboricultural council (EAC)) Príručka pre diagnostiku stromov – Jazyk stromu a hodnotenie stromov Príručka pre diagnostiku stromov – Jazyk stromu a hodnotenie stromov Ošetrovanie stromov dnes Ošetrovanie stromov dnes Kontrola stromov s prihliadnutím na druhy stromov Kontrola stromov s prihliadnutím na druhy stromov Ošetrovanie stromov, základné biologické poznatky o stromoch a aplikácie Ošetrovanie stromov, základné biologické poznatky o stromoch a aplikácie fsb Kniha týkajúca sa výcviku a techniky horolezectva – lezenie pomocou lana, Práce na stromoch a ich záchrana fsb Kniha týkajúca sa výcviku a techniky horolezectva – lezenie pomocou lana, Práce na stromoch a ich záchrana Poznávacie pomôcky – húsenice a chrobáky Poznávacie pomôcky – húsenice a chrobáky Práce s drevom – Základná práca Práce s drevom – Základná práca Sachkundenachweis Motorsäge (pozn. prekl. Odborné zaobchádzanie s motorovou pílou) Sachkundenachweis Motorsäge (pozn. prekl. Odborné zaobchádzanie s motorovou pílou) Brožúra ZTV Starostlivosť o stromy 2017 Brožúra ZTV Starostlivosť o stromy 2017 Stromy v meste Stromy v meste Divoké a kultivované listnaté a ihličnaté dreviny strednej Európy Divoké a kultivované listnaté a ihličnaté dreviny strednej Európy Údržba porastov v lese – od výsadby po porast pripravený na ťažbu Údržba porastov v lese – od výsadby po porast pripravený na ťažbu Biologie der Bäume - von der Zelle zur globalen Ebene (pozn. prekl. Biológia stromov – od bunky po globálnu úroveň) Biologie der Bäume - von der Zelle zur globalen Ebene (pozn. prekl. Biológia stromov – od bunky po globálnu úroveň) Waldumbau – Gesunde Mischwald bewirtschaften (pozn. prekl. Prestavba lesa – obhospodarovanie zdravých zmiešaných lesov) Waldumbau – Gesunde Mischwald bewirtschaften (pozn. prekl. Prestavba lesa – obhospodarovanie zdravých zmiešaných lesov) Farebný atlas Waldschäden – Diagnose von Baumkrankheiten (pozn. prekl. Poškodenie lesa – diagnostika chorôb stromov) Farebný atlas Waldschäden – Diagnose von Baumkrankheiten (pozn. prekl. Poškodenie lesa – diagnostika chorôb stromov) Bezpečnostné istenia korún stromov – základy, materiály a ich správne použitie Bezpečnostné istenia korún stromov – základy, materiály a ich správne použitie Brožúra smerníc na kontrolu stromov 2013 Brožúra smerníc na kontrolu stromov 2013 Vom Glück der Ressource – Wald und Forstwirtschaft im 21 (pozn. prekl. Šťastie zdrojov - lesy a lesníctvo v 21. storočí.) Storočie Vom Glück der Ressource – Wald und Forstwirtschaft im 21 (pozn. prekl. Šťastie zdrojov - lesy a lesníctvo v 21. storočí.) Storočie Trockenstress bei Bäumen - Ursachen, Strategien, Praxis (pozn. prekl. Stromy a stres zo sucha – príčiny, stratégie, prax) Trockenstress bei Bäumen - Ursachen, Strategien, Praxis (pozn. prekl. Stromy a stres zo sucha – príčiny, stratégie, prax) Sekery – výber, manipulácia, starostlivosť – príručka Sekery – výber, manipulácia, starostlivosť – príručka Forstpolitik (pozn. prekl. Lesnícka politika) Forstpolitik (pozn. prekl. Lesnícka politika) Poznávacie pomôcky – poznávanie a porozumenie lesným pôdam Poznávacie pomôcky – poznávanie a porozumenie lesným pôdam Brožúra o hubách škodlivých pre stromy Brožúra o hubách škodlivých pre stromy Bezpečné ovládanie motorových píl Bezpečné ovládanie motorových píl Priadkovček dubový – výskyt, nebezpečenstvo, ochrana Priadkovček dubový – výskyt, nebezpečenstvo, ochrana Kräuterbestimmungsschlüssel (pozn. prekl. Kľúč na určovanie bylín) Kräuterbestimmungsschlüssel (pozn. prekl. Kľúč na určovanie bylín) Čo je to za strom? Čo je to za strom? Huby pri kontrole stromov – Rozpoznávanie dôležitých druhov v uliciach a parkoch Huby pri kontrole stromov – Rozpoznávanie dôležitých druhov v uliciach a parkoch Na aký účel slúži kliešť? Na aký účel slúži kliešť? Borkenkäfer - Alle forstlich wichtige Rinden- und Holzbrüter (pozn. prekl. Lykožrút – všetky dôležité druhy škodcov kôry a dreva) Borkenkäfer - Alle forstlich wichtige Rinden- und Holzbrüter (pozn. prekl. Lykožrút – všetky dôležité druhy škodcov kôry a dreva) Uzly na stromy – pre horolezcov a ľudí pracujúcich zo zeme Uzly na stromy – pre horolezcov a ľudí pracujúcich zo zeme