Artikel bol úspešne pridaný.

Ochranný UV-lak Herculiner

16-273 16-273

  • 102243
  • 102244
  • 102242

Signálne slovo: Nebezpečenstvo. Upozornenia na nebezpečenstvo: H226 Horľavá kvapalina a para. H332 Škodlivé pri vdýchnutí. H373 Môže poškodiť orgány pri dlhodobom alebo opakovanom vystavovaní. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže dráždiť dýchacie cesty. H315 Spôsobuje podráždenie pokožky. H334 Môže spôsobiť alergiu, astmatické príznaky alebo ťažkosti s dýchaním pri vdýchnutí. H317 Môže spôsobiť alergické kožné reakcie. H351 Pravdepodobne môže spôsobiť rakovinu. EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže spôsobiť alergické reakcie.

31,90 €
(33,94 € / l)
Hmotnosť dodávky 2 kg

s DPH. poštovné náklady

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 7-10 pracovné dni

UV ochrana Herculiner sa môže naniesť ako 3. vrstva na čiernu povrchovú úpravu Herculiner.... viac

UV ochrana Herculiner sa môže naniesť ako 3. vrstva na čiernu povrchovú úpravu Herculiner. Uv-ochrana zabraňuje vyblednutiu čiernej farby v dôsledku slnečného žiarenia. Uv-ochrana Herculiner stačí na cca 7 m² a môže sa striekať alebo naniesť štetcom na povrchovú úpravu. Pre optimálny výsledok dbajte na pokyny pre používateľa v návode na použitie. Obsah 0,94 litrov.

  • Zabraňuje vyblednutiu čiernej farby
  • Môže sa nastriekať alebo natrieť
  • Vystačí na cca 7 m²
Produkt sa používa

@grube.kg oder #grubekg

um auch dein Bild hier zu sehen.

Čítať, písať hodnotenia a diskutovať... viac
Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne hodnotenia.
Napísať hodnotenie
Hodnotenia budú po kontrole zverejnené.

Políčka označené * sú povinné údaje.

Ustanovenia o ochrane osobných údajov beriem na vedomie.

Naposledy prezerané