Súprava hrotov pre zapichnutie Z-kolov do zeme – hroty na zapichnutie vzpier